AUTOR GALERIE LINKI   KONTAKT POCZTÓWKI SESJE WNETRZA  ur. w Krakowie,
mieszka w Warszawie

PUBLIKACJE AUTORSKIE

"Brochów - miejsce chrztu Fryderyka Chopina" ,Warszawa (2010)
"Świątynie na Wołyniu" - album autorski. Kraków (2000)
"Katalog dworów" pozostających pod zarządem Agencji Rolnej Skarbu Państwa. Województwo krakowskie", Kraków (1995).


NAGRODY:

- Monochrome Awards 2018
Honorable Mention in Professional Fine Art Category Link
Honorable Mention in Professional Street Category
Link


WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

-
"Chrześcijaństwo w dziejach Polski i Polaków" wyd. sejmowe. Warszawa. 2018
-
"Postcards from Auschwitz" D.P. Reynolds, NYUPress, New York 2018.
-
"Sztuka Polska - Wczesny i dojrzały barok" wyd. Arkady 2012
-
"Sztuka Polska - Gotyk" wyd. Arkady 2010
- "Sztuka Polska - Renesans i manieryzm. wyd. Arkady 2008
- "Rezydencje - muzea w Polsce" wyd. Arkady 2007
- "Sztuka Polska - Romanizm" wyd. Arkady 2006
- "Wokół Wita Stwosza" Katalog wystawy. Muzeum Narodowe w Krakowie 2005.
- "Karol Wojtyła - Jan Paweł II "Kronika życia i pontyfikatu" Wyd. Kluszczynski. Kraków 2005
- "Kalendarz 2005. Kresy". Wyd. Kluszczynski. Kraków 2005
- "Pielgrzym Nadziei" wyd. II. Wydawnictwo Reader's Digest Przegląd. Warszawa (2003)
- "Ukraina" - przewodnik. Wydawnictwo Pascal. Bielsko Biała (2003) - zdjecie na okładce.
- "Mały Atlas Świata" Wydawnictwo Pascal. Bielsko Biała (2003)
- "Tatry i okolice" Kalendarz. Agencja Kalamus. Opole (2003)
- "Cuda Świata" Wydawnictwo Kluszczyński. Kraków (2003)
- "Polska Sztuka Sakralna", T. Chrzanowski, Wydawnictwo KLUSZCZYŃSKI, Kraków (2002)
- "Ochrona zabytków sztuki kościelnej", J. St. Pasierb, wyd. Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa (2002)
- Encyklopedia Sztuki Polskiej, Wydawnictwo KLUSZCZYŃSKI, Kraków (2001)
- Ilustrowana Biografia Jana Pawła II, Wydawnictwo KLUSZCZYŃSKI, Kraków (2001)
- Okładka płyty kompaktowej i album "Pieśń nad pieśniami", Pomaton EMI/ D.W. "Rafael" (2001)
- Katalog wystawy B.Bachorczyk "Malarstwo", Kraków (2001)
- B. Bachorczyk "Obrazy", Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie. Katalog Wystawy. (1998).
- Plakat I Międzynarodowego Ekumenicznego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej "Song of Songs" oraz okładka płyty kompaktowej, Toruń (1998)
- Katalog wystawy malarstwa Z. Grzywacz, Kraków (1998)
- Karta pocztowa i stempel okolicznościowy wydane przez Pocztę Polską z okazji jubileuszu XX lecia święceń biskupich kardynała F. Macharskiego, Kraków (1998)
- Album z okazji 75 - lecia tygodnika "Gość Niedzielny", Katowice (1998).
- Katalog f -my Cracovian International Consultants sp.z o.o., Kraków (1998)
- Janusz St. Pasierb "Ochrona zabytków sztuki kościelnej"; wyd. poprawione i uzupełnione. Wydawca: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa (1995)
- Eusebio Ferrer Hortet "...y vendra un PAPA eslavo", Biografia de Juan Pablo II, (primera parte). Wydawca: Ediciones Internacionales Universitarias, Barcelona - Hiszpania (1995)
- "Adam Chmielowski - św. Brat Albert", wystawa malarstwa.
- Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie (16.X.1995 - 15.I. 1996). Katalog i plakat wystawy.


 
REALIZACJE TEATRALNE:

1. MP3 - Warsztat Muzyczny Akademii Teatralnej, Teatr  Montownia - Warszawa 2006 reż. M. Benoit, scen/ K. Benoit
2. E.E. Schmitt " Małe zbrodnie małżeńskie" Teatr Współczesny w Szczecinie, reż. M. Pasieczny, scenografia K. Benoit
Fotografie jako element scenografii w formie zdjęć oraz klipów video - Jan Walczewski. Szczecin 2007


WAŻNIEJSZE WYSTAWY 

1. "Dwory okolic Krakowa" - Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Kraków (1993)
2. "Polska - obraz współczesny, Polaka życie codzienne". Wystawa zbiorowa. Warszawa (1993)
3. "Fotografie z koncertów" - Galeria Związku Polskich Artystów Plastyków "Sukiennice",
Kraków (1999)
4. "Lwów Uświęcony" - Klasztor O.O. Dominikanów. Kraków (2000)
5. "Przy grobach Cadyków" - Galeria Ejlat. Warszawa (2003)
6. "Chasydzi" - Galeria Olimpia. Kraków (2003)
7. "Lwów" - Galeria Suplement. Bytom (2006)
8. "7 fotografii" - Galeria- Kawiarnia Rio. Kraków. 2.10 - 5.11.2008

9. "Black & White" wystawa zbiorowa Blank Wall Gallery. Ateny, Grecja. 4 - 16.01.2019

KLIENCI:

WYDAWNICTWA, FIRMY, PORTALE INTERNETOWE I INSTYTUCJE:
(sesje portretowe zarządów firm, firmowe sesje zdjęciowe, obsługa eventów, fotografia wydawnicza, fotografia architektury i dzieł sztuki)

L'Oreal Polska
L'Oreal - Kosmepol
BP Poland,
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Travelplanet S.A. 
Graal S.A.
Agencja Support
Elstar S.A
Santec
www.automatyka.pl
www.wodkaneko.pl
Cracovian International Consultants,
Donneley Polish-American Printing,
Com Arch S.A,
Pfizer Poland,
Pliva SA,
Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne S.A;
eCenter S.A,
Sotronic,
Greń Communication,
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Urząd Wojewódzki w Krakowie
Duda S.A
Urząd Miasta Krakowa
Muzeum Narodowe w Krakowie

Teatr Współczesny w Szczecinie
Wydawnictwo Sejmowe
Wydawnictwo Arkady
Wydawnictwo Pascal
Reader's Digest Przegląd
Wyd. Św. Jacka
Agencja Kalamus
Wydawnictwo Kluszczyński
Rafael
Gość Niedzielny
Tow. Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
Tow. Opieki nad Zabytkami

NOTY BIOGRAFICZNE:

1. "Who is Who w Polsce" - Encyklopedia biograficzna z życiorysami Polaków. Wydawnictwo Verlag fur Personenenzyklopadien AG. Zug, Szwajcaria (2003).
2. Miesięcznik "Pozytyw" nr1 (43) 2003.

Follow Me Follow Me